„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
O nás
BRIEŽDENIEHlad sa netýka iba chleba.
Existuje tiež hlad po láske.
Nahota sa netýka iba šiat, ale je
tiež nedostatkom ľudskej dôstojnosti
a nádhernej cnosti čistoty.
Je i nedostatkom úcty jedného k druhému.
Byť bez domova nie je len nemať dom z tehál,
ale znamená to tiež byť odmietaný,
nechcený, nemilovaný…
Matka Tereza

 

   História

 

Občianske združenie BRIEŽDENIE je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí od roku 2005 v oblasti sociálnej  pomoci ženám a deťom, ktoré potrebujú sociálnu pomoc a podporu alebo zažívajú násilie v rodinách.

Zariadenie núdzového bývania Centrum POKOJ je v okresoch Martin a Turčianske Teplice  jediné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby s celoročnou pobytovou formou pre ženy a deti.

Od začiatku prevádzkovania zariadenia sme poskytli  ubytovanie, pomoc a podporu 750 klientom.

 

Vznik organizácie:           16.10.2000 rozhodnutím Ministerstva vnútra SR

Prenájom priestorov :       01.01.2005

Otvorenie  Domova pre

osamelých rodičov:          15.12.2005

Kapacita zariadenia:         33 klientov

Transformácia zariadenia: na Zariadenie núdzového bývania – rok 2008

Transformácia zariadenia: na Bezpečný ženský dom – rok 2016-2017

 

Zriadenie Bezpečného ženského domu-Centrum POKOJ mohlo vzniknúť vďaka podpore a financovaniu z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a vďaka financovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tento Bezpečný dom je už v poradí piatym domom zriadeným na Slovensku.

briezdenie.sk