„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
Dobrovoľníctvo

Pomoc dobrovoľníčok a dobrovoľníkov je veľmi dôležitá pri zabezpečovaní a realizácií jednotlivých aktivít našej organizácie, akými sú podporné skupiny pre ženy (počas ktorých sa venujú deťom klientok), preventívne aktivity v rámci škôl, akcie pre klientky a ich deti (napr. výlety, MDD, Mikuláš, Vianoce), kampane zamerané na búranie rodových stereotypov, zdôrazňovanie závažnosti problému násilia páchaného na ženách, potreby jeho adekvátneho riešenia a presadzovania nulovej tolerancie násilia a pod.

V prípade, že máte záujem stať sa našou dobrovoľníčkou/dobrovoľníkom, kontaktujte nás mailom na veduca@briezdenie.sk  alebo telefonicky na 0917 287 129.

Tešíme sa na spoluprácu!

briezdenie.sk