„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
Pomoc pre regióny

Nech ste z ktoréhokoľvek kúta Slovenska, buďte si istá, že aj vo Vašej blízkosti sa nachádza zariadenie, ktorého pomoc môžete vyhľadať.
Zoznam týchto organizácií nájdete tu: WWW.ZASTAVMENASILIE.GOV.SK v záložke Adresár.

 

Slovensko-mapsof.net_-1000x492

briezdenie.sk