„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
Dôležité kontakty

Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia 0800 300 700

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818

Linka UPSVAR pre nahlásenie zneužívania soc. systému a zanedbávania starostlivosti o deti 0800 191 222

Linka detskej istoty 116 111

Linka pre hľadané deti 116 000

Polícia 158

Záchranná linka 112

briezdenie.sk