„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
briezdenie.sk