„Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých“ – „A home must be a safe place for everybody“.
Slávnostné otvorenie Bezpečného ženského domu

Slávnostné otvorenie Bezpečného ženského domu prebehlo dňa 30.06.2017. Prítomní na otvorení boli zástupcovia Úradu vlády Slovenskej republiky, Polície Slovenskej republiky, Sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately, zástupcovia Rotary Clubu, zástupcovia škôl a média.

briezdenie.sk