Skip to main content

Darujte 2 % dane

Inštrukcie k podaniu

STE ZAMESTNANEC

 1. V termíne do 15.02.2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyplňte svoje osobné údaje v tlačive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
 3. Do 31.03.2023 doručte obe tlačivá Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na daňový úrad podľa vášho miesta bydliska

STE ZAMESTNANEC, KTORÝ SI SÁM PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

 1. Do 31.03.2023 podajte Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ A za rok 2022
 2. Priložte Potvrdenie k dani z príjmov FO typ A za rok 2022
 3. V ODDIELI – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona VYPLNTE VŠETKY POTREBNÉ KOLÓNKY a vypíšte údaje našej organizácie (údaje o prijímateľovi): BRIEŽDENIE, o.z., IČO: 37802763

STE FYZICKÁ OSOBA

 1. Do 31.03.2023 podajte Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B za rok 2022
 2. Priložte Potvrdenie k dani z príjmov FO typ B za rok 2022
 3. V ODDIELI – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona VYPLNTE VŠETKY POTREBNÉ KOLÓNKY a vypíšte údaje našej organizácie (údaje o prijímateľovi): BRIEŽDENIE, o.z., IČO: 37802763

STE PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky určené na poukázanie 2% z dane z príjmu – zo zákona musí každá PO podávať daňové priznanie elektronicky
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)