Skip to main content

Bezplatná nonstop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia: 0800 300 700

Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi: 0800 800 818

Linka UPSVAR pre nahlásenie zneužívania soc. systému a zanedbávania starostlivosti o deti: 0800 191 222

Linka detskej istoty: 116 111

Linka pre hľadané deti: 116 000

Polícia: 158