CONTACT

Detaily

BRIEŽDENIE, o.z.
Hájska 11174/19, 036 01 Martin
e-mail: briezdenie@briezdenie.sk

IČO: 37802763

Help line: +421 915 037 700

Bank account: SK41 0200 0000 0017 7580 5757

Zapísaná v registri neziskových organizácií: VVS/1-900/90-17305

Magdaléna Fillová
director
e-mail: fillova@briezdenie.sk

Bc. Linda Kováčiková
manager
e-mail: kovacikova@briezdenie.sk

Contact us

Donate 2% of the tax
Your money will help women who do not have it easy in life