Skip to main content

Na zvýšenie svojho bezpečia pri používaní mobilného telefónu môžete využiť nasledujúce tipy:

Ak je to možné, majte mobilný telefón vždy po ruke.

Keď si budete chcieť do pamäte telefónu alebo na SIM kartu uložiť čísla organizácií a inštitúcií, ktoré poskytujú pomoc a podporu ženám zažívajúcim násilie v párových vzťahoch, uložte si tieto čísla pod bežným krstným menom. Neukladajte ich pod menom organizácie. Váš násilný partner vám môže kontrolovať telefón. Ak takéto číslo nájde, môže to ohroziť vaše bezpečie.

Telefónne čísla týchto organizácií a inštitúcií si nenechávajte napísané na papieri alebo na vizitkách tam, kde by ich váš násilný partner mohol nájsť (napr. v kabelke, v peňaženke, vo vrecku, atď.).

Ak potrebujete z vášho mobilného telefónu poslať sms-ku, ktorá sa bude týkať násilnej situácie, ktorú zažívate alebo nebezpečenstva, ktoré vám hrozí, po odoslaní ju hneď vymažte z priečinka „Odoslané správy”. Z priečinka „Denník” vždy vymažte aj vami volané telefónne čísla a prijaté hovory od organizácií a inštitúcií, na pomoc ktorých sa telefonicky obrátite.

Do možnosti rýchlej voľby si uložte dôležité telefónne čísla pre prípad ohrozenia (napr. polícia, záchranná služba, ľudia, ktorým dôverujete a vedia o vašej situácii). Takto budete v prípade potreby môcť rýchlo na tieto telefónne čísla zavolať. Niektoré dôležité telefónne čísla je dobré vedieť naspamäť pre prípad, že by ste museli v situácii ohrozenia náhle z bytu alebo domu odísť bez osobných vecí. V takej situácii je tiež dobré, ak máte pri sebe vždy drobné mince, aby ste v prípade potreby mohli použiť verejný telefón.

Mnohé mobilné telefóny poskytujú iným osobám možnosť lokalizovať miesto, na ktorom sa zdržiavate. Mobilný operátor by vám mal vždy vo forme sms-ky poslať upovedomenie o tom, že sa vás niekto snaží nájsť. V takom prípade máte možnosť odmietnuť poskytnutie tejto informácie. Viac informácií o tejto službe a o možnostiach a pravidlách jej poskytovania vám poskytne váš mobilný operátor. Ak ste od násilného partnera odišli a máte obavy, že by vás týmto spôsobom mohol hľadať, mobil vypnite a v prípade potreby ho znovu zapnite. Podobnú možnosť lokalizácie poskytujú aj navigačné systémy používané v autách. Ak navigačný systém v aute používate, vypnite ho vtedy, keď pôjdete vyhľadať pomoc alebo keď od násilného partnera odídete.

Ak voláte na linku pomoci, je bezpečnejšie použiť pevnú linku. Čísla, ktoré voláte, sa však môžu objaviť v podrobnom výpise hovorov alebo v pamäti telefónu. Ak máte obavy, že by váš partner mohol monitorovať vaše telefonáty, použite verejný telefón.

Zdroj: www.fenestra.sk