Skip to main content

NAŠE CIELE A PRINCÍPY

Cieľom našej práce je poskytovanie komplexných služieb pre ženy zažívajúce násilie v párových vzťahoch a ich deti:

 • zabezpečenie podpory a posilnenie žien, aby získali silu a presvedčenie zmeniť situáciu vlastnými silami
 • vytvárame pre deti a ženy bezpečné miesto, kde môžu otvorene hovoriť o svojej skúsenosti s násilím

Hlavné princípy našej činnosti sú:

 • prístupnosť pre všetky ženy bez ohľadu na štátnu príslušnosť, etnicitu, vek, rodinný stav, sexuálnu orientáciu,
 • náboženstvo, politickú príslušnosť
 • bezplatné poskytovanie poradenských služieb
 • rýchla a nebyrokratická pomoc
 • dlhodobé poskytovanie služieb
 • široká škála poskytovaných služieb
 • princíp – ženy pomáhajú ženám
 • chápanie násilia na ženách
 • strániaca pomoc (pracovníčky sú na strane klientok, chránia ich záujmy, pomáhajú uplatňovať ich práva)
 • platený a školený personál
 • zaistenie bezpečia a ochrany ženy a detí
 • jasné pomenovanie problému a jednoznačné vyvodenie zodpovednosti voči násilníkovi
 • pomoc k svojpomoci a posilňovanie sebavedomia a sebaúcty
 • dodržiavanie dôvernosti informácií
 • rešpektovanie participácie ženy
 • neviktimizujúci prístup
Darujte 2 % z dane
Vaše peniaze pomôžu ženám, ktoré to nemajú v živote ľahké