Skip to main content

Násilie páchané na ženách zasahuje aj deti

Násilie páchané na ženách a násilie páchané na deťoch sú úzko súvisiace problémy. Je traumatickou skúsenosťou pre matku i dieťa. Deti žien, ktoré zažívajú násilie zo strany manžela/partnera bývajú obvykle označované ako “sekundárne  obete”  a toto násilie, ktoré je páchané v rodine má priamy účinok na deti a už samotné zdieľanie ohrozujúcej atmosféry v domácnosti môže mať devastujúci vplyv na vývin dieťaťa. Jedna tretina detí, ktoré sú svedkom násilia sa snažia ochrániť matku. Potreba ochrániť deti, je pre ženy častým motívom na odchod od násilného partnera.

Deti niekedy, keď sú väčšie, hovoria mame, aby odišli, pretože sa boja o zdravie a život svojej mamy, alebo súrodencov, rovnako ako o svoje zdravie a život. Na druhej strane ženy môžu mať strach o deti a strach z toho, že muž svoje vyhrážky uskutoční dôvodom, prečo ženy neohlásia násilie a nevyhľadajú pomoc a rozhodnú sa zostať v násilnom vzťahu. Často ide o vyhrážky ohľadom zabitia alebo ublíženia deťom, únosu detí, zastrašovanie, že žena o deti príde, že jej ich súd nezverí a pod.

Dopady násilia na dieťa:

 • Ak je matka vystavená násiliu zo strany partnera, je vysoká  pravdepodobnosť, že aj deti budú fyzicky, psychicky či sexuálne zneužívané, alebo zanedbávané
 • Ak sú deti týrané ich otcom, je vysoko pravdepodobné, že budú tiež týrať ich matku
 • Násilie páchané na matkách vždy poškodzuje deti, bez ohľadu na to, či sú priamo vystavené násiliu
 • Ak ženy nedostanú podporu a pomoc, deti sú ponechané napospas tejto ničivej situácii a musia si poradiť samé
 • Násilie páchané na matkách musí byť považovaný za kľúčový problém pri vytváraní a realizovaní stratégii na ochranu dieťaťa

Ako prežíva násilie páchané na matke dieťa?

 • Deti, dokonca aj malé deti cítia bezmocnosť, keď sú svedkami násilného správania otca  a bezomocnosti matky
 • Deti cítia vinu za to, čo sa deje  a prežívajú hlbokú  traumu, ktorá sa odrazí  v nízkom sebavedomí
 • Mnohé deti veria, že násilie je ich chyba a že sa nemali  narodiť
 • Deti sa pokúšajú obrániť svoju matku, a preto bývajú často otcom  fyzicky a psychicky  napadnuté
 • Niektoré deti sa boja zasiahnuť na obranu matky, a potom sa cítia vinné
 • Deti si uvedomujú nepriaznivú situáciu matky a preberajú na seba zodpovednosť za  starostlivosť  a ochranu svojich súrodencov
 • Väčšina detí cíti úľavu, ak môžu odísť z domova, kde je prítomné násilie
 • Ak deti boli vystavené  dlhšiu dobu násiliu  páchaného na ich matkách, môžu stratiť rešpekt voči obidvom rodičom a  dieťa stráca vzácnu devízu do budúcnosti –  nezíska  vzor  správania  v rodine
 • Dlhodobé prežívanie násilie v rodinách sa prejaví u detí na školských výsledkoch,  poruchami učenia a poruchami správania sa  v kolektíve rovesníkov a v rodine
  Dieťa, ktoré prežíva doma traumu a nepokoj,  uteká z rodinného prostredia  a hľadá pomoc a podporu  v partiách rovesníkov, ktorí nie vždy sú dobrými vzormi pre dieťa
  Dieťa, ktoré je často vystavované násiliu otca voči ich matke, sa častejšie stáva páchateľom alebo obeťou násilia.

Dieťa po odchod z domova, kde zažívalo násilie  pocíti, že z neho bola vzatá obrovská záťaž  tým, že matka dostala pomoc a začína opäť vidieť svoju matku, ako konajúcu a samé seba v roly dieťaťa. Bezpečné  prostredie, ako je napríklad bezpečný ženský dom, dáva deťom príležitosť hovoriť o násilí, ktorým samé trpeli a pre mnohé deti však únik z domova znamená aj stratu rodinného prostredia, priateľstiev z inými deťmi  a vzťahov s ľuďmi, ktorí sú pre ne dôležití. Mnohým deťom chýba aj ich otec, hoci sa ho báli, separácia otca môže byť pre deti extrémné bolestivá. Deti v prvom rade potrebujú podporu, ktorá im umožní smútiť za tým, čo stratili. Matky túto rolu na seba prevziať nemôžu.