Skip to main content

CENTRUM POKOJ

Bezpečný ženský dom

Hlad sa netýka iba chleba. Existuje tiež hlad po láske. Nahota sa netýka iba šiat, ale je tiež nedostatkom ľudskej dôstojnosti a nádhernej cnosti čistoty. Je i nedostatkom úcty jedného k druhému. Byť bez domova nie je len nemať dom z tehál, ale znamená to tiež byť odmietaný, nechcený, nemilovaný…

Matka TerezaNositeľka Nobelovej ceny za mier

História

Občianske združenie BRIEŽDENIE je nezisková a mimovládna organizácia, ktorá pôsobí od roku 2005 v oblasti sociálnej pomoci ženám a deťom, ktoré potrebujú sociálnu pomoc a podporu alebo zažívajú násilie v rodinách.

Zariadenie núdzového bývania Centrum POKOJ je v okresoch Martin a Turčianske Teplice jediné zariadenie, ktoré poskytuje sociálne služby s celoročnou pobytovou formou pre ženy a deti.

Od začiatku prevádzkovania zariadenia sme poskytli ubytovanie, pomoc a podporu 750 klientom.

Stručné informácie

Vznik organizácie: 16.10.2000 rozhodnutím Ministerstva vnútra SR
Prenájom priestorov: 01.01.2005
Otvorenie Domova pre osamelých rodičov: 15.12.2005
Transformácia zariadenia na Zariadenie núdzového bývania: 2008
Transformácia zariadenia na Bezpečný ženský dom: 2016-2017
Kapacita zariadenia: 40 klientiek

Staňte sa dobrovoľníkom, Každý jeden z vás sa zíde.

Zriadenie BEZPEČNÉHO ŽENSKÉHO DOMU – Centrum POKOJ mohlo vzniknúť vďaka podpore a financovaniu z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a vďaka financovaniu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Tento Bezpečný dom je už v poradí piatym domom zriadeným na Slovensku.

Darujte 2 % z dane
Vaše peniaze pomôžu ženám, ktoré to nemajú v živote ľahké